метали

Медта догони компаниите за ИИ

Няколко пъти отбелязвах, че медта може да предостави експозиция в изкуствения интелект