контрол над информацията

Перфектна комбинация от заблуда, нечестност и разсейване

Както е исторически типично за всички корумпирани и обективно фалирали нации, истината