енергиен преход

Енергийният преход се ръководи от кола за клоуни

Капацитетът за възобновяема енергия се очаква да се разшири драстично през следващите