Пулсът на пазара

Кратки, информативни и лесни за визуализиране макроикономически и пазарни анализи, подкрепени с графики и видеа.

banner puls na pazara

Безработицата и пазарните корекции

Големите корекции на пазара обикновено са придружени от нарастваща безработица. Всеки голям срив на фондовия пазар от 30% или повече в историята е съвпадал с нарастващи нива на безработица. В момента нивото на безработица в САЩ е на здравословните 4,1% (при дъно от 3,4% от 2023 година), което пазарът не намира за безпокойство. Въпреки това, ако безработицата продължи да расте, това би сигнализирало, че САЩ се насочват към икономически спад. Един ключов показател, който е добре да се следи, са първоначалните молби за безработица, които напоследък също оформиха възходяща тенденция. Това показва известна слабост на пазара на труда, но няма да бъдем прекалено обезпокоени, докато първоначалните молби не надхвърлят около 260 000. Когато това се случи, това би означавало, че пазарът на труда се пропуква, излагайки фондовия пазар на риск от по-значителна корекция.

Има ли най-добър начин за инвестиране?

Инвеститорите трябва да осъзнаят, че няма единствен най-добър начин за инвестиране и да имат предвид оцеляването по време на мечи пазар. Разберете повече в статията: Купи и задръж ли е винаги "най-добрия начин за инвестиране"?

Може ли негативната тенденция да се обърне?

До миналата седмица данните за растежа за САЩ поднасяха негативни изненади през последните месеци, подхранвайки опасенията, че икономиката може да се забавя твърде бързо. Въпросът сега е може ли тази тенденция да се обърне или САЩ се търкалят към рецесията.

Си обещава да промени китайските финанси

„Си обещава да промени китайските финанси“, гласи заглавие на Блумбърг. Политици (централни банкери, икономисти и т.н.) използват добре звучащи думи, когато икономиката изпадне в затруднение. Като:р Прилагане на „финансови реформи“ „Укрепване на балансите“ Повишаване на конкурентоспособността. Но в крайна сметка „решението“ винаги е още повече дълг. Забележете колко на червено са регионалните правителства в Китай. След многобройни програми за стимулиране на икономиката, всяка следваща програма ще изисква все по-големи суми и ще има все по-слаб ефект върху растежа. За сметка на това ще има все по-сериозен ефект върху задлъжнялостта и обезценката на местната валута.