Суровини

Златото тепърва започва?

Може ли златото тепърва да започва своето завръщане като дял в резервите?

Какво да купите ако производствения сектор продължи нагоре?

Какви акции и други активи е най-добре да имате в портфолиото си, ако вярвате на цикличната история? Разберете в анализа: Какво може да купите ако производствения сектор продължи да изненадва?

Нивата на Рейн

Нивата на река Рейн в Кауб, точка, която е тясно място на ключовия промишлен воден път в Европа, се повишиха с 1,48 метра през последните 3 дни, достигайки 3,87, най-високото ниво от 25 февруари след обилни валежи в Южна Германия. Ниските нива на реката увеличават риска от засядане, докато високите води могат да попречат на пътуването под някои мостове.

Суровините са подценени

Въпреки настоящото покачване на суровините, те остават силно подценени спрямо S&P 500. Съотношението Goldman Sachs Commodities Index спрямо S&P 500 остава над повече от 1 стандартно отклонение под средните стойности.